kio chiusino in kinext

Odporen na korozijo

Kinext™ ni podvržen vplivom okolja, kot so rjavenje in korozija. Ohranja vse fizične lastnosti pri testu na -20° C in +150° C.

Uporaba KIO pokrovov je še posebej primerna na področjih v bližini gorljivih tekočin, saj je odporen na korozijo kemikalij in preprečuje možnost nastanka nevarnih isker. S teh razlogov je kompozitni pokrov KIO idealen za vgradnjo na bencinskih servisih in skladiščih.