kio chiusino in kinext

Nižji stroški

Zaradi 70% redukcije pri teži, v primerjavi z Evropskimi litoželeznimi pokrovi, omogoča KIO občutno nižje stroške transporta. Nizka teža KIO pokrovov dovoljuje lažjo in bolj varno vgradnjo na gradbišču, s tem privarčujemo stroške dela in transporta.

Z enim transportom je možno prepeljati kar do trikrat več pokrovov, kar pomeni trikrat manj poti in potnih stroškov.