kio chiusino in kinext

Zníženie emisíí CO2

Výroba poklopov z materiálu Kinext ™ rozptyľuje malé množstvo CO2 v úzkej nadväznosti na posudzovanie životného cyklu (LCA), ktorý opisuje správanie výrobku po celú dobu jeho životného cyklu.

Uhlíková stopa štúdie produktu (SRP), ktorá bola vykonaná na poklope KIO, hovorí že celkové emisie a absorpcie skleníkových plynov vo vzťahu k fáze nákupu surovín, výroby, distribúcie, používania a na konci životnosť výrobku, sú vyjadrené v kg CO2. V priebehu celého životného cyklu KIO najviac ako je to možné sa rešpektuje životné prostredie.

Napríklad: nízka hmotnosť každého kusu  poklopu umožňuje nakladať trikrát viac poklopov ako bežné liatinové poklopy čím sa následne zníži znečistenie spôsobené počtom dopravných prostriedkov.