kio chiusino in kinext

Prispôsobiteľný

Poklop KIO je prispôsobiteľný vďaka tomu, že sa naň dá vytlačiť logo používateľa, servisu alebo finálneho klienta.