kio chiusino in kinext

Odolnosť voči korózii

Kinext™ je odolný voči pôsobeniu chemických činidiel, nepodlieha korózii ani korózii v dôsledku trvalej expozície voči poveternostným vplyvom: podlieha testom od -20° C do +150° C poklop KIO zachováva vlastnosti odporu k záťažiam.

Použitie poklopu KIO je vhodné najmä v oblastiach s výskytom horľavých kvapalín, a to ako pre odolnosť voči žeravým látkam, tak ako aj pre zníženie rizika spôsobených nebezpečnými iskrami. Preto je poklop KIO v Kinext™ nainštalovaný aj v rozvodniach alebo kde sa skladuje palivo.