kio chiusino in kinext

Nižšie náklady na dopravu

Nižšia hmotnosť poklopov KIO, a to o 70% menej ako tradičné liatinové poklopy, to významne prispieva k nižším nákladom na dopravu. Umožňuje to optimalizovať a racionalizovať pohyb prostriedkov s čo najmenším vynaložením finančných nákladov a času.

Znížená hmotnosť KIO umožňuje naložiť do každej nakládky  rad poklopov o trikrát viac ako tradičné poklopy ktoré vážia oveľa viac s využitím menej nakládok.