kio chiusino in kinext

Nízka hmotnosť a dobrá manipulácia

Hmotnosť poklopu KIO vyrobeného z materiálu Kinext™ je cca o 70% nižší ako poklopy ktoré sú vyrobené v liatine vyrobené v Európe

Nízka hmotnosť KIO zabezpečuje ľahšiu a bezpečnejšiu manipuláciu a osadenie na staveniskách a na miestach určenia, s veľkým ušetrením finančných prostriedkov na využitie prostriedkov pre inštaláciu, a takisto aj na všetky ďaľšie práce spojené s údržbou a dopravou.

Právny dekrét 81/08 definuje podľa práva maximálnu hmotnosť ktorá je povolená pre manipuláciu s bremenami a to na 25 kg pre mužov: väčšina poklopy z kompozitného materiálu B125 a C250 majú hmotnosť nižšiu ako je táto.

CELKOVÁ HMOTNOSŤ POKLOPU + RÁMU
B125 Železná liatina Tvárna liatina Kompozit
400 x 400 15,00 Kg 12,80 Kg 3,10 Kg
500 x 500 26,00 Kg 18,20 Kg 5,90 Kg
600 x 600 40,00 Kg 29,40 Kg 9,00 Kg
700 x 700 56,00 Kg 38,80 Kg 12,90 Kg
C250 Železná liatina Tvárna liatina Kompozit
400 x 400 23,00 Kg 25,00 Kg 5,50 Kg
500 x 500 39,00 Kg 33,00 Kg 12,00 Kg
600 x 600 57,00 Kg 45,00 Kg 19,40 Kg
700 x 700 74,00 Kg 61,00 Kg 29,00 Kg