kio chiusino in kinext

KIO

Je výsledkom oddelenia R&S, Polieco Group uvádza, KIO poklop v Kinext™, ktorý je nastavený pre revolúciu budov a urbanistické cesty. Kinext™ je jedinečný kompozitný materiál, vyrobený prostredníctvom unikátneho výrobného procesu, patentovaného Poliecom Group.