kio chiusino in kinext

Elektrická izolácia

Poklop KIO z kompozitného materiálu je vynikajúcim pre inštaláciu do peších zón pretože ochraňuje chodcov od eventuálnych eletrických otrasov, predovšetkým vo vlhkom alebo mokrom prostredí, pretože nie je elektrickým vodičom.

Poklop KIO má tiež minimálne rušenie rádiových frekvencií, satelitov a bunkových signálov spojených s modernými prenosmi.

Tiež poklop KIO  je nízkym vodičom tepla a chráni proti úniku horúcej pary pre diaľkové vykurovanie.

 

immagine